Štvrťročný výkaz o práci v školstve Škol ( MŠVVŠ  SR )  1-04


Kumulatívne výstupy

Kumulatívne výstupy zo spracovaných období
podľa protokolu zriaďovateľa


Kumulatívne výstupy zo spracovaných období
podľa zvolených výberových kritérií