Štvrročný výkaz o práci v školstve Škol ( MŠVVM SR )  1-04


Kumulatívne výstupyza  rok :      a  štvrrok :


IČO zriaďovateža:           
kód protokolu:           

Uveďte kód protokolu zriaďovateža za zvolený štvrrok,
ktorý ste odoslali na RڊS.